Produkcja roślinna

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna z siedzibą w Wydrowicach zajmuje się produkcją ziarna zbóż, kukurydzy oraz rzepaku ozimego. Uprawiamy kukurydzę, pszenicę ozimą, jęczmień ozimy (browarny i nasienny), jęczmień jary nasienny oraz rzepak ozimy. Pod zasiewami mamy obecnie około 3400 ha.

Dystrybucja naszego ziarna odbywa się w naszej bazie magazynowo-suszarniczej w Prądach. Tutaj nasze zbiory są czyszczone, suszone i składowane. W Prądach prowadzimy także skup ziarna od rolników indywidualnych. Nasze magazyny mogą pomieścić 18 tysięcy ton ziarna (pszenicy).

Pszenica ozima

Produkujemy pszenicę o bardzo dobrych parametrach, głównie z przeznaczeniem na konsumpcję, spełniającą wymogi polskich norm w zakresie gęstości, liczby opadania i zawartości białka.

Jęczmień jary nasienny

Rozmnażamy materiał siewny m. in. dla firm takich jak Syngenta i KWS

Kukurydza

Siejemy tylko odmiany o ziarnie typu flint, grysowe, przeznaczone na cele młynarskie

Jęczmień ozimy browarny

Produkujemy ziarno dla słodowni Viking Malt w Strzegomiu i w Sierpcu

Jęczmień ozimy nasienny

Prowadzimy rozmnażanie różnych odmian jęczmienia nasiennego

Rzepak ozimy

Ziarno rzepaku przeznaczone na spożycie dostarczamy do firm takich jak Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S. A. oraz ADM Szamotuły