Produkcja rybacka

Nasza Spółdzielnia prowadzi produkcję rybacką w dwunastu stawach o łącznej powierzchni około 44 ha lustra wody.

Produkujemy przede wszystkim karpia handlowego (około 50 ton rocznie) na potrzeby spożywcze oraz dla kół wędkarskich.

Produkcja karpia jest u nas prowadzona w dwuletnim cyklu zamkniętym to znaczy, że sami produkujemy wylęg, lipcówkę, narybek oraz kroczek, aż do karpia handlowego.

W niewielkich ilościach produkujemy również amura i tołpygę. Dostarczamy naszym odbiorcom również materiał zarybieniowy w postaci kroczka.